Tisk z www.infratech.cz

Jakost a prostředí

POLITIKA SPOLEČNOSTI

Společnost je organizací zabývající se prováděním staveb. Dobré jméno je podloženo dlouholetou prací na budování společnosti, založené na poctivém a seriozním jednání se zákazníky. Systémy managementu jakosti (QMS) a životního prostředí (EMS) tvoří integrovaný systém řízení organizace. Vedení společnosti se zavazuje neustále zlepšovat efektivnost integrovaného systému řízení, především prostřednictvím stanovených cílů, cílových hodnot, programů a kontrolních mechanizmů.

OBLAST ŘÍZENÍ JAKOSTI:

OBLAST SYSTÉMU ENVIRONMENTÁLNÍHO MANAGAMENTU:


<<< Návrat na stránky


Tisková verze www.infratech